Iné formy satanizmu a podobné smery

Moderný satanizmus (a podobné náboženské smery) mimo LaVeya

Ako si pozorný čitateľ všimol, venovali sme nemalú časť tohto webu laveyánskemu satanizmu. Viedol nás k tomu fakt, že predstavuje historický milník a je jeho najrozšírenejšou formou [+]. Teraz stojíme pred dvomi otázkami: (1) je laveyánsky satanizmus jedinou formou satanizmu? (2) existoval satanizmus pred LaVeyom? Na prvú otázku odpovedáme nie [+]. Odpoveď na druhú otázku je zložitejšia [+]. Z toho vyplýva, že ak chceme fenomén moderného satanizmu pochopiť, samotné štúdium laveyánskeho satanizmu nám nepostačí. To tvorí len strednú kapitolu celého príbehu. Tú prvú tvorí obdobie pred jeho vznikom, kedy satanizmus síce neexistoval v ucelenej podobe, ale formovali sa určité zárodky. A nakoniec tretia kapitola je o súčasnom stave, keď existuje vedľa seba viac foriem satanizmu, buďto priamo nadväzujúcich alebo do určitej miery ovplyvnených laveyánskym satanizmom. 

 

  1. Obdobie pred-laveyánskeho satanizmu alebo proto-satanizmu: Trvalo do sformovania moderného satanizmu v roku 1966. Venujeme sa mu v časti "Historické korene"

  2. Obdobie laveyánskeho satanizmu: Obdobie od vzniku Church of Satan v roku 1966, v ktorom mal laveyánsky satanizmus, ktorému sa venujeme v príslušnej časti, centrálne postavenie. 

  3. Obdobie post-laveyánskeho satanizmu: začalo v roku 1975 odtrhnutím sa Sétovho Chrámu a vyvrcholilo koncom 90-tych rokov rozšírením internetu (rýchlejšie rozšírenie alternatívnych smerov) a smrťou Antona LaVeya. Vznikli nové formy satanizmu, a práve o nich je táto časť. 

Tieto nové formy sme v úvode rozdelili na racionalistické (laveyánsky satanizmus, The Satanic Temple) a ezoterické (sétianizmus, luciferianizmus M. Forda, teistický satanizmus napr. v podaní Diane Very). Niektoré z nich, napríklad sétiáni (napriek tomu že Sétov Chrám vznikol odlúčením sa od Cirkvi Satanovej) označenie satanizmus odmietajú, preto sme nadpis doplnili o slovné spojenie "podobné smery."

 

 

 

© 2016 - 2017 Všetky práva vyhradené

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now